I nordkanten av Vår Frelsers Gravlund, og som nærmeste nabo til æreslunden, ligger et av Oslos mest særpregede hus – inspirert av italiensk arkitektur og design.
Velkommen til Akersbakken på St. Hanshaugen.

© Sameiet Akersbakken 39, 0172 Oslo / Erling Storvik Design 2016