top of page

I nordkanten av Vår Frelsers Gravlund, og som nærmeste nabo til æreslunden, ligger et av Oslos mest særpregede hus – inspirert av italiensk arkitektur og design.
Velkommen til Akersbakken på St. Hanshaugen.

bottom of page