© Sameiet Akersbakken 39, 0172 Oslo / Erling Storvik Design 2016
A39 sett fra Ullevålsveien

A39 sett fra Ullevålsveien