© Sameiet Akersbakken 39, 0172 Oslo / Erling Storvik Design 2016
Akersbakken sett fra tårnleiligheten

Akersbakken sett fra tårnleiligheten