Kontakt

Styret Akersbakken 39
Frank Nodland, styreleder
Mobil: 992 89 300
epost: styret@a39.no

 
Vaktmester
Rene Bygårder AS

v/ Rikard André Andersson

Postboks 5861 Majorstuen

0308 Oslo

Telefon: 488 50 001

epost: kontakt@renebygarder.no

www.renebygarder.no

Bomiljøvekter fra Securitas - 24/7

Telefon 22 97 10 70
Varsling av nabostøy om natten og

annen uønsket adferd


Forretningsfører
SK Eiendom AS
Bygdøy Allé 27 b, inng Gabelsgt
Postboks 2646 Solli
0203 Oslo
Telefon: 23 27 11 33
Kontaktperson: Frank Kjærnes
epost:
post@skeiendom.no
www.skeiendom.no