top of page
Kontakt

Sameiet Akersbakken 39

Org nr 975 361 187

Eierseksjonssameie

 

Styrets leder
Pål Fredrik Bugge
Mobil:
970 71 715
epost: akersbakken-39@styrerommet.no
 
Vaktmester
Rene Bygårder AS

v/ Rikard André Andersson

Postboks 5861 Majorstuen

0308 Oslo

Telefon: 488 50 001

epost: kontakt@renebygarder.no

www.renebygarder.no

Bomiljøvekter fra Securitas - 24/7

Telefon 22 97 10 70
Varsling av nabostøy om natten og

annen uønsket adferd


Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6666 St. Olavsplass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 59 99
epost: oef
@obos.no
www.obos.no

bottom of page