© Sameiet Akersbakken 39, 0172 Oslo / Erling Storvik Design 2016
Kontakt

Styret Akersbakken 39
Eystein Slettebø, styreleder
Mobil: 971 45 347
e-mail: styret@a39.no

(vennligst bruk Styrets postkasse,
eller e-mail for kontakt med styret)
 
Vaktmester
Rene Bygårder AS

v/ Rikard André Andersson

Postboks 5861 Majorstuen

0308 Oslo

Telefon: 488 50 001

e-mail: kontakt@renebygarder.no

Internett: 

www.renebygarder.no


Forretningsfører
SK Eiendom AS
Bygdøy Allé 27 b, inng Gabelsgt
Postboks 2646 Solli
0203 Oslo
Telefon: 23 27 11 33
Kontaktperson: Frank Kjærnes
e-mail:
post@skeiendom.no
www.skeiendom.no