© Sameiet Akersbakken 39, 0172 Oslo / Erling Storvik Design 2016

April 2018

Plansjer fra årsmøtet sak 3.1 og 3.3

Estetisk Plan (sak 3.1 fra årsmøte i sameiet A39)

  • Under årsmøtet fremla interiørarkitekt Ellen Kvande skisser med forslag til fargesetting av fellesarealene. .

  • Det ble også fremvist forslag til utenomhusløsning i hage fra Frank Nodland.

  • Begge er utstilt ved heis i 2 etasje

Takterasse (forslag fra Vidar Isaksen-ak 3.2 fra årsmøte i sameiet A39)

  • Under årsmøte fremla Vidar Isaksen forslag til at man etablerer en takterasse samtidig som man foretar den planlagt taktekking i henhold til vedlikeholdsplan.

  • Det ble vedtatt på årsmøtet at forslaget skal utredes videre, herunder hvilke krav en takterasse vil medføre av krav fra Plan- og Bygningsetaten.

  • I andre etasje ved heis er forslaget fra Vidar Isaksen billedliggjort.

30.04.19 arbeid med platting utenfor branntrapp i 3 etasje

  • Arbeidet med å lede bort overvann på platting ved branntrapp har så vidt begynt. Informasjon vedrørende tiltaket blir lagt ut når arbeidet kommer i gang.

 

‚Äč