© Sameiet Akersbakken 39, 0172 Oslo / Erling Storvik Design 2016
Illustrasjon juni 2020

Fremtidig trappeløp og teppe korridor