© Sameiet Akersbakken 39, 0172 Oslo / Erling Storvik Design 2016
Illustrasjon

Fremtidig trappeløp, lysarmatur og teppe korridor