© Sameiet Akersbakken 39, 0172 Oslo / Erling Storvik Design 2016
Illustrasjon

Trappetårn med ny varm farge, lysarmaturer m.m.